ArabicEnglishPersianRussianTurkish

Müdürün Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

Erzincan Meslek Yüksekokulu yönetimi, akademik ve idari personeli olarak sizlerin geleceği ile ilgili hedefleriniz, amaç ve düşüncelerinizi gerçekleştirebilmeniz için üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluk bilinci ile sizlerin mesleki ve sosyal yönden gelişiminizi, dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak en büyük görev ve idealimizdir. Erzincan Meslek Yüksekokulunun temel eğitim hedefi, ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan meslek alanlarında, donanımlı, iyi yetişmiş “mesleki ve teknik” açıdan yeterli bilgi ve beceriye sahip, teknolojik değişim ve gelişmeleri takip eden, teorik ve pratik bilgilerini bütünleştirerek kullanabilen ara elemanı yetiştirmektir. İnsan kaynakları açısından ülkemizdeki en önemli eksiklik sektörlerdeki “kalifiye ara elemanı” yetersizliğidir. Kalifiye eleman sektörler için olduğu kadar, bir ülkenin kalkınması içinde en önemli faktör olup, ekonomide kaynakların verimli kullanımında büyük önem taşımaktadır.

Erzincan Meslek Yüksekokulu; ülkemiz ve bölgemiz sektör talepleri doğrultusunda I. Öğretimde 14 bölüm 19 programda, II. Öğretimde 1 programda eğitim-öğretim faaliyetini yürütmektedir. Mezun öğrencilerimiz, iş arayan değil iş kuran bireyler olarak mesleklerinin, temel kavram ve ilkelerini özümsemiş, değişen şartlara göre mesleki değişimleri takip ederek öğrenebilen, çözüm yaratan, ekip çalışmasına açık, kültürlü, sosyal ve ticari girişimcilik düzeyi yüksek, etik değerlere saygılı bireyler olarak meslekleri ile ilgili işlerde istihdam edilmekte veya işlerini kurmaktadırlar. İş dünyasının ihtiyacı olan üretken ve nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulumuzun birer mezunu olmanın ayrıcalığı, güvenci ve yaratacağı farkla  siz değerli öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutluluk dolu nice gelecek yıllar dilerim.

Dr. Öğretim Üyesi Tevhit KAHRAMAN