ArabicEnglishPersianRussianTurkish

Misyon/Vizyon

– ÖZÜLKÜ (VİZYON) –

Çağdaş mesleki teknik, iktisadi ve idari eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslar arası platformda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar ve meslek uzmanları yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı ve sanayi ile sürekli işbirliği içersinde, mensubu olmaktan gurur duyulan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

– ÖZGÖREV (MİSYON) –

Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslar arası standartlarda mesleki- teknik ve iktisadi-idari eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve çağdaş niteliklere sahip çözümleyici, yönetici ile işgören arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli ara eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır

– ÜNİVERSİTEMİZİN KALİTE POLİTİKASI –

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin misyonu ve özülküsü doğrultusunda katılımcılık, adalet, şeffaflık ve eşitlik temel ilkelerinden ödün vermeden bir anlayışla kurum içi ve dışı bütün faaliyetlerini kaliteli mesleki eğitim, araştırma ve topluma hizmet üzerine yönlendirir. Tüm paydaşların memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştiren, kamu-üniversite ve sanayi işbirliğinde küresel eğilimleri göz önüne alarak araştırma/geliştirme ve uygulama faaliyetlerine önem veren, girişimcilik ve yenilikçilik odaklı bir kalite yönetim sistemi oluşturmak ve sürekliliği sağlamaktır.