Lojistik

Programın tanımı

Lojistik, ürün, servis ve insan gücü kaynaklarının gereksinim duyulan yerde ve zamanda temin edilmesidir. Bu bağlamda lojistik sektörü taşımacılığın daha ötesinde, ham maddenin temin edilmesinden üretim ortamına, nihai ürünün tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar tedarik zinciri dahilinde oluşan tüm yönetim ve sevk işlemlerini kapsamaktadır.

Programın amacı

Lojistik sektöründe yetişen insan kaynağının mesleki, bilimsel ve davranışsal gelişimine katkıda bulunmak,

Bu sektörde niteliksel insan kaynaklarının oluşumunu sağlamak,

Tedarik zinciri yönetiminin temel unsuru olan lojistik hizmetlerinin gelişimine bilimsel olarak katkıda bulunmaktır.

Programdaki derslerin genel içeriği

Uluslararası lojistik (lojistik ve tedarik zinciri yönetimi) temel ilkeleri.
Temel hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku kambiyo işlemleri, ulaştırma ve gümrükleme işlemleri.
Genel işletme, lojistik yönetimi, pazarlama, lojistik sigortacılığı, istatistik, matematiğin temel bilgileri.
Bilgisayar kullanımı, yoğun yabancı dil eğitimi, lojistik eğitimine ilişkin bilgisayar programları.

Eğitim süresince elde edinilebilecek kazanımlar

Bilgi çağının gerektirdiği teknoloji ile donatılmış modern eğitim ortamı.
Etkin yabancı dil ve bilgisayar eğitimi.
Öğrencilerin katılımını sağlayan kalite yönetim sistemi.
Lojistik eğitimine ilişkin bilgi ve becerileri geliştirme.
Öğrenci kulüpleri vasıtası ile kültürel-sportif faaliyetlere katılma.

Mezun olanların aldıkları diploma ve ünvan

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara “Ön Lisans” diploması ile Meslek Elemanı” unvanı taşıyan unvanı verilmektedir.

Mesleğin gerektirdiği özellikler

• Filo yönetimi,

• Tedarik zinciri sürecinde müşteri odaklı kalite kültürü,

• Lojistik, tedarik zinciri iletişiminin geliştirilmesi,

• Web ve grafik tasarımcılığı,