Akademik Personel

Unvanı Adı SoyadıÖğr. Gör. Melike Nazlı BEYİTOĞLU (Bölüm Başkan V.)
Anabilim DalıSivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Telefon(0446) 226 66 03 – 43271
E-Postambeyitoglu@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı SoyadıÖğr. Gör. Filiz KULPU (Program Koordinatörü)
Anabilim DalıSivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Telefon(0446) 226 66 03 – 43278
E-Postafkulpu@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı SoyadıÖğr. Gör. Betül ŞENBAK TERZİ
Anabilim DalıSivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Telefon(0446) 226 66 03 – 43261
E-Postabterzi@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş