Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Programın Tanımı

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programının öncelikli amacı ; yolcuların bir noktadan diğerine emniyetli , güvenli ve konforlu bir şekilde zamanında ulaştırılmasını sağlamak için gerekli olan teknik ve sosyal eğitimlere hakim ; mesleğin gerektirdiği çeşitli niteliklere sahip profesyonel kabin memurları yetiştirmektir .

Programın Öğretim Dili

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programının ana öğretim dili Türkçe olup, derslerin en az %30u İngilizcedir.

Programın Öğrenci Kaynakları

Sivil Havacılık ve Kabin hizmetleri programına ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (YGS) ile seçilmektedir.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Lojistik Yönetimi
Seyahat İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ulaştırma ve Lojistik

Sınavsız Geçiş Yapılabilen Alanlar

1018 – A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
1107 – Bankacılık
3868 – Bilgisayarlı Muhasebe
3318 – Borsa Hizmetleri
1381 – Deniz ve Liman İşletme
1396 – Dış Ticaret
3324 – Emlak Komisyonculuğu
1657 – Genel Hizmetler (Demiryolu)
1814 – İşletme
1814 – İşletmecilik (Demiryolu)
2143 – Muhasebe
4918 – Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
4396 – Muhasebe ve Finansman
4526 – Pazarlama
4422 – Pazarlama ve Perakende
4024 – Satış Yönetimi ve Reklamcılık
3351 – Sigortacılık
4532 – Sigortacılık ve Risk Yönetimi
2645 – Tesis İşletmeciliği
2693 – Ticaret
2871 – Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler
4505 – Ulaştırma Hizmetleri

Programdan mezun olacakların istihdam olanakları

Sivil havacılık Kabin hizmetleri mezunları; ulusal ve uluslararası havayolu şirketleri ile özel havayolu şirketlerinde, sivil havacılık sektörünün değişik faaliyet alanlarında , havayolu sektörüyle ilişkili olan çeşitli işletmelerde çalışabileceklerdir.

Programdaki Derslerin Genel İçeriği

Avrupa Birliği tarafından IPA 2006 (Instrument for Pre-Accession Assistance – Katılım Öncesi Mali Yardım) programı kapsamında finanse edilen İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) yönelik hazırlanmış olan dersler ve içerikleri uygulanacaktır.

Eğitim süresince elde edinilebilecek kazanımlar

Bilgi çağının gerektirdiği teknoloji ile donatılmış modern eğitim ortamı
Etkin yabancı diller eğitimleri
Kabin hizmetleri eğitimine ilişkin bilgi ve becerileri geliştirme
Öğretim süresince öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimlere aktif bir biçimde katılımını sağlayan eğitim sistem