Moda Tasarımı

MODA TASARIMI PROGRAMI

Programın Amacı

Türk giyim sektörünün iç ve dış pazarda başarısını sürdürebilmesi, markalarını oluşturabilmesi ve rekabet gücü kazanması, tasarımla farklılık yaratmasına ve kendi modasını oluşturarak tasarımla rekabet etmesine bağlıdır.

Küresel ekonomide sektör rekabet gücü kazanmada, markalaşmada ve moda giysi üretebilmede; Sentez, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, pazarın hızla değişen gereksinimlerine cevap vermede, tekniğin mantıklı çerçevesi ve sanatın estetik boyutu arasında yaratıcılığı ile ilişki kurarak ürün geliştirebilen, tasarımlarını görsel dille anlatım ve sunum becerisi gelişmiş, yeni ve güncel teknolojileri kullanabilen, tasarım sürecini organize etme yetenek ve yaratıcılığına sahip moda tasarımcılarına ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda Moda Tasarım Programı: tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar üretebilen ve öncü fikirleri yakalayıp Pazar istekleri doğrultusunda talepleri değerlendirerek modayı oluşturabilen moda tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Programa Sınavsız Gelebilecek Meslek Liseleri Alan/Kol/Bölümleri

Mesleki ve teknik ortaöğretim (Meslek Lisesi veya Teknik Lise) ile yükseköğretim programlarının bütünlüğü ve devamlılığı esasına dayalı olmak üzere mesleki ve teknik ortaöğretimi bitiren öğrenciler, istedikleri takdirde, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak devam edebilmektedirler. Mezun oldukları programın dışında bir alandaki yükseköğretim programına girmek isteyen öğrenciler, isterlerse ÖSYS ile başvurabileceklerdir. Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Endüstri Meslek Liselerinin; Başta Erzincan METEB olmak üzere Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Liselerinin teknik programlarından mezun olan öğrenciler başvurabilirler.

Programdan mezun olacakların istihdam olanakları

Programı tamamlayan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde, stilist, modelist, tasarımcı olarak çalışabilir, isterlerse modaevi veya atölye gibi kendi iş yerlerini açabilirler.

Programdaki Derslerin Genel İçeriği

Avrupa Birliği tarafından IPA 2006 (Instrument for Pre-Accession Assistance – Katılım Öncesi Mali Yardım) programı kapsamında finanse edilen İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) yönelik hazırlanmış olan dersler ve içerikleri uygulanacaktır.

Programdan Yatay ve Dikey Geçiş Yapılabilecek Ön Lisans ve Lisans Programları

2547 Sayılı Yükseköğrenim kanunun 7.nci maddesinin (e) bendi ile 4702 sayılı Kanunla 45. maddesine eklenen (e) bendi gereği programı başarı ile tamamlayan öğrenciler branş karşılığı olan bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

• Moda Tasarımı
• Moda ve Tekstil Tasarımı
• Tekstil ve Moda Tasarımı
• Moda ve Giyim Tasarımı
• Tekstil Mühendisliği