İç Mekan Tasarımı

İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI

Programın Amacı

Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç Mekân Tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekân tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde “alternatif sanat ve tasarım” ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde İç Mekân Tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.

Bu özelliklere uygun mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla şu anda kalifiye eleman eksikliği olan işletmelere gerekli mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlamaktadır.

Programın Öğrenci Kaynakları

Mesleki ve teknik ortaöğretim (Meslek Lisesi veya Teknik Lise) ile yükseköğretim programlarının bütünlüğü ve devamlılığı esasına dayalı olmak üzere mesleki ve teknik ortaöğretimi bitiren öğrenciler, istedikleri takdirde, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak devam edebilmektedirler. Mezun oldukları programın dışında bir alandaki yükseköğretim programına girmek isteyen öğrenciler, isterlerse ÖSYS ile başvurabileceklerdir. Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Endüstri Meslek Liselerinin; Başta Erzincan METEB olmak üzere Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Liselerinin teknik programlarından mezun olan öğrenciler başvurabilirler.

Programdan mezun olacakların istihdam olanakları:

İç Mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde ilgili Fakültelerin ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Programdaki Derslerin Genel İçeriği

Avrupa Birliği tarafından IPA 2006 (Instrument for Pre-Accession Assistance – Katılım Öncesi Mali Yardım) programı kapsamında finanse edilen İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) yönelik hazırlanmış olan dersler ve içerikleri uygulanacaktır.

Programdan yatay ve dikey geçiş yapılabilecek ön lisans ve lisans programları:

2547 Sayılı Yükseköğrenim kanunun 7.nci maddesinin (e) bendi ile 4702 sayılı Kanunla 45. maddesine eklenen (e) bendi gereği programı başarı ile tamamlayan öğrenciler branş karşılığı olan bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapabilirler.
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Geleneksel Türk El Sanatları
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Mimarlık