Pazarlama

Programın Tanımı

Pazarlama: işletmelerde ürünlerin üretim aşamasından sonra ürünlerin tanıtımı sunumu ve tüketiciye ulaştırılmasına kadarki süreyi içeren bir süreçtir.

Programın amacı

Pazarlama programının temel amacı, kamu ve özel sektör işletmelerinin pazarlama birimlerinde ihtiyaç duyduğu kadrolara nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Ayrıca öğrencilerimizin piyasada aranan eleman özelliği taşımaları ve bu bilincin aşılanarak çağımızda üretimden daha çok anlam kazanan pazarlamanın firmalar bakımından hayatiyetinin bilinmesi ve bu doğrultuda pazarlama bilincinin geliştirilmesi.

Pazarlama Elemanının Görevleri

Mezunlarımız süpermarketlerin yaygınlaşmasın sonucu;
Mağazalarda pazarlama sorumlusu,
Ürün grup sorumlusu,
Müşteri ilişkileri sorumlusu,
Raf ve mağaza düzenlemesi konularında istihdam edilir
Hizmet sektöründe özellikle sigorta hizmetlerinin pazarlanmasında
Reklamcılık ve tanıtım firmalarında,
Pazarlama araştırma kuruluşlarında,
İşletmelerin pazarlama departmanlarında görev alabilmektedirler.

Programdaki derslerin genel içeriği

Ticari işletmelerde ve üretim işletmelerinde tüketim mallarının ve dayanıklı tüketim mallarının pazarlanması ve sunumu.
Özellikle çağımızda önem kazanan e ticaret ve sunum teknikleri.
Pazarlamada medyanın kullanımı tanıtım araçlarının organizasyonu.
Konaklama, otel ve dış ticaret işletmelerinde hizmet sunumu ve pazarlama.
Ticari hayatta gerekli olan Vergi, İş Hukuku ve Sigorta, Türk Ticaret Hukuku gibi hukuk bilgileri.
İşletmelerin yapısı, yönetimi ve organizasyonu
Genel ekonomi ve ticari matematik ve istatistik bilgileri.
Büro yönetimi ve iletişim teknikleri.
Yabancı dil (İngilizce).
Laboratuarda bilgisayar kullanımı.

Mesleğin gerektirdiği özellikler

Pazarlamanın gerekliliğini kavrama.
İyi bir pazarlama bilgisi.
Ticari belgeleri tanıma.
İyi iletişim becerilerine sahip olma.
Teknolojik araç ve gereçleri iyi kullanabilme.
İyi bir araştırmacı olmak.
Meslekle ilgili mevzuatı takip etme ve yenilikleri izleme.
Meslek etiğine uygun davranma.
İyi bir yazışma becerisine sahip olma.

Eğitim sütresince elde edinilebilecek kazanımlar

Pazarlama ilgili temel ilke ve kavramları bilme.
Pazarlama stratejisinin belirlenmesi
Pazarlama ile ilgili olarak basın yayın araçlarının kullanımı.
Yabancı dil öğrenme.
Genel kültür seviyesini artırma.