Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Programın Tanıtımı

Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı; muhasebe ve vergi konularında hizmet veren şirketlerin, mali müşavirlik bürolarının, ticari işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve finans servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp (Serbest Muhasebeci Mali Muşavirlik Bürosu) çalıştırabilecek nitelikli ara insan yetiştirmeyi hedefleyen dört yarıyıllık (2 yıl) bir yükseköğretim programıdır.

Muhasebe Meslek Elemanı

Bir işyerine bağlı veya kendi adına Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının yönetimine muhasebe, vergi ve finans konularında katkı veren kişidir.

Muhasebe Meslek Elemanında Bulunması Gereken Bilgi, Beceri ve Alışkanlıklar

Muhasebe Meslek elemanı olarak geleçeğe hazırlanan Muhasebe Ve vergi Uygulama programı öğrencilerine; alanı ile ilgili ticari paket programları çalıştırabilme, bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Bu çercevede Muhasebe meslek elemanında bulunması gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz;

Sahip Olması Gereken Bilgi

 • Muhasebe alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme,
 • Muhasebe mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin öenemini kavrayabilme,
 • Muhasebe fonksiyonlarını ve muhasebenin yönetimdeki önemini açıklayabilme,
 • İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi,
 • Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme,
 • alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme,
 • Muhasebeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi,
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme,
 • Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme ve saklayabilme,
 • Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme,
 • Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi,
 • İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme,
 • İşletmenin mali konularıyla ilgili bilgiye sahip ve bu konularla ilgili belge düzenleyebilme,
 • İşletmenin Sosyal Güvenlikle ilgili bilgiye sahip ve bu konlarla ilgili belge düzenleyebilme,

Sahip Olması Gereken Beceri ve Alışkanlıklar

 • Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme,
 • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme,
 • Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme,
 • Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme,
 • Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama kazanabilme,
 • Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme,
 • Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme,
 • Plânlı ve sistemli çalışabilme alışkanlığı kazanabilme,
 • İhtisas muhasebeleriyle (Şirketler muhasebesi, İnşaat muhasebesi, Konaklama muhasebesi, Maliyet muhasebesi, Kooperatif muhasebesi, işçilik muhasebesi, vs.) ilgili özellikli hesapları işleyebilme.

MUHASEBE PROGRAMININ AMACI

Muhasebe ve Vergi Uygulama programımızın amacı muhasebe, vergi ve finansman konusunda hizmet veren, kamu veya özel kesim muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe, vergi ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılıyacak elemanları yetiştirmektir. Muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finasal tabloları ve yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme beçerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında kayıt yapabilme, finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebeyle ilgili paket program kullanabilme amacı taşımaktadır. Vergi ve Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında temel kavramları kavrayabilme ve bu kanunlararı muhasebeye entegre ederek gerekli belgeleri düzenleyebilmeli, muhasebeyle ilişkilendirmeyi sağlayabilmeli ve iş dünyasının gereksinim duyduğu analitik eğitimi sunmak ve muhasebe açısından gerçek işletmecilik sorunlarına rasyonel çözümler üretebilecek bilgi ve yetenekleri geliştirmektir.

Dört yarıyıldan oluşan eğitim süreci, muhasebe, finans, genel hukuk, vergi, işletme, iktisat, istatistik, ticari matematik, iletişim, denetim, vergi hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve bilgisayar derslerinden ayrıca, bilgisayarla muhasebe, maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, inşaat muhasebesi, kooperatifler muhasebesi, konaklama muhasebesi, dış ticaret işlemleri ve muhasebesi gibi istisas muhasebeleri derslerinin uygulamalı olarak verilmesi yanısıra, her sınıf sonrasında 25 işgününden oluşmak üzere toplam 50 işgünü meslek stajını da kapsamaktadır.

PROGRAMA KAYIT ŞARTLARI

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının bankacılık, borsa hizmetleri, deniz ve liman işletmesi, dış ticaret, emlak komisyonculuğu, işletme, işletmecilik, muhasebe, sigortacılık, tesis işletmeciliği, ticaret bölümünden mezun olanlar onlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler, gereken koşullara sahip olanlar bu programa yerleştirlir. Sınavsız geçişle kontenjanları dolmayan bölümler için Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) başarılı olanlar da yerleştirilebilmektedir.

PROGRAMDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM EDİLEBİLECEĞİ SEKTÖRLER VE İŞ TÜRLERİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, muhasbeye mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile tiaceri işletmelerin muhasebe servislerinde ve her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler.

Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülebilmesi için teorik bilgi yanında uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma imkanları vardır.

Program mezunları başta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri, turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışabilmektedirler. Öğrencilerin çoğu genellikle stajını yaptığı işyerlerinde kalmaları için teklif almakta ve devamlı olarak işe yerleşmektedirler.

Program mezunları, dikey geçişle fakülteye geçmeleri veya açık öğretim fakültesine devam ederek mezun olmaları halinde, diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları taktiirde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını alabilmekte ve kendi bürolarını açabilmektedirler.

PROGRAM MEZUNLARININ DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ LİSANS PROGRAMLARI

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrençi Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey geçiş sınavında alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma imkanları bulunmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulama Programından Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları Aşağıdaki Gibidir:

 • Muhasebe,
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim,
 • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği,
 • Uluslararası Finans,
 • Uluslararası İşletmecilik,
 • Uluslararası Ticaret,
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman,
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
 • İşletme,
 • İktisat,
 • Maliye,
 • Kamu Yönetimi,
 • İşletme Bilgi Yönetimi,
 • İşletme Enformatiği,
 • İşletme – Ekonomi,
 • Lojistik Yönetimi.

Ayrıca eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, Açık Öğretim Fakültesinin , İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler vb. bölümlerine sınavsız olarak üçüncü sınıftan başlayarak lisans öğretimlerine devam edebilmektedirler.