Harita ve Kadastro

HARİTA PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Programın Tanıtımı

Harita Kadastro Programı,harita sektöründe ara teknik eleman yetiştirmek üzere kurulmuş olup,iki yıllık mesleki eğitim sonucunda “Harita ve Kadastro Teknikeri” yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Programımız kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu her ölçekteki haritanın üretimi ile özel şirket ve büroların harita yapımı, imar uygulamaları,parselasyon,karayolu,demiryolu, ifraz, tevhit ve her türlü güzergah aplikasyonu,kentsel dönüşüm,kamulaştırma haritalarının yapılması,arazi toplulaştırma planları,baraj ve tünel,enerji nakil hattı, telekominikasyon,doğalgaz vb. mühendislik projelerinin etüd ve arazi uygulamasını yapabilecek teknik bilgi ve beceriye sahip harita teknikerleri yetiştirmektedir.

Programın Amacı

Gelişen teknolojiye paralel olarak takeometre,teodolit,elektronik uzaklık ölçer,elektronik takeometre ve GPS ler ile elde edilen arazi ölçü değerlerinin,bilgisayarlar yardımıyla hesap ve çiziminin yapılarak, ulaşım,kartoğrafya,kent bilgi sistemleri, arsa ve arazi düzenlemeleri gibi uygulamaların yapılması ve tescile konu harita ve planların üretimi amaçlanmaktadır.

Programdaki Derslerin Genel İçeriği

Mesleki eğitimin gerektirdiği düzeyde Türk Dili,Yabancı Dil,Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,Matematik dersleri müfredat programında yer almaktadır.Bilgisayar kullanımı dersinde temel bilgisayar terimleri donanım yazılım ve ofis programları laboratuvar ortamında tanıtılmaktadır.İlk ve ikinci yarıyılda Ölçme Bilgisi, Jeodezik Hesap,Alet Bilgisi,Harita Çizim ve Taşınmaz Mal Hukuku derslerinde mesleğin tanıtımı ve temelleri verilmektedir.Üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda da diğer tüm mesleki dersler ile öğrencinin istihdama yönelik bilgi ve becerileri kazandırılmaktadır.Öğrenciler,birinci ve ikinci yılın sonunda yaz döneminde iki kez 25 gün olmak üzere toplam 50 gün staj yaparak mesleğin uygulama alanlarını tanımakta ve iş bulma bakımından önemli avantajlar kazanabilmektedir.

Harita ve Kadastro Teknikerinin İş Alanları

1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

2. Harita Genel Komutanlığı

3. İller Bankası Genel Müdürlüğü

4. Belediyeler

5. Üniversiteler

6. DSİ Genel Müdürlüğü

7. Orman Genel Müdürlüğü

8. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

9. Afet İşleri Genel Müdürlüğü,GAP,TKİ vb.Kurumları

10. Maden Dairesi Başkanlığı

11. Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

12. Karayolları Genel Müdürlüğü

13. MTA Genel Müdürlüğü

14. Etibank,Karadeniz Bakır işletmeleri Genel Müdürlüğü

15. TEDAŞ , Elektrik işleri Etüt idaresi Genel Müdürlüğü

16. DDY,DLH ve DHMİ Genel Müdürlükleri

17. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

18. Yurt içi ve dışında faaliyet gösteren Özel Sektör Kuruluşları (Harita Şirketleri,İnşaat Şirketleri,

Maden Şirketleri vb.)

Programa Giriş Koşulları

Harita ve Kadastro Programı önlisans programınına,meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar sınavsız olarak girebilmektedirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümler dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) sayısal ağırlıklı puan türüne göre yerleşebilmektedirler.Ayrıca ek kontenjan ile yerleşme de mümkündür.

Eğitim Süresi ve Sonunda Elde Edilebilecek Kazanımlar

Harita ve Kadstro Programı eğitim süresi 2 yıl,4 yarıyıldır.Programı başarı ile tamamlayanlar ÖSYM tarafından düzenlenen DGS (Dikey Geçiş Sınavında) başarılı oldukları takdirde 4 yıllık Harita Mühendisliği bölümünde lisans eğitimlerini tamamlama imkanları bulunmaktadır.