Makine

Makine Programının Tanımı:

Makine Programı Üretim Teknikerliği endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM), bakım ve onarım teknikleri, ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız) ve bakım-onarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir işletmede atölyede sorumluluk üstlenebilmesi için yöneticilik formasyonu verilen teknik ara eleman yetiştiren bir programdır.

Programın Amacı:

Makine programında eğitim 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. Programın amacı piyasada ihtiyaç olan teknik ara elamanı yetiştirmektir.

Makine Teknikerinin Görevleri:

Bir makine teknikeri bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilir.
Parça için en uygun malzeme ve takımı seçebilir, işlemi planlar ve uygun bir işleme metodu ile bir takım tezgâhında en ekonomik şartlarda parçaları işleyebilir.
CNC tezgâhları için parça programlarını hazırlar ve işler.
Boyutsal ve açısal ölçümleri yapabilir, tolerans tayini ve mastar boyutlandırma yapabilir.
Malzemeler üzerinde tahribatlı ve tahribatsız mekanik testleri yapabilir.
Mekanik sistemleri hidrolik ve pnömatik sistemlerle kontrol edebilir.
Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir.
İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir.
İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir.
Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirme.

Programdaki Derslerin Genel İçeriği:

Makine programında ilk 2 yarıyıl dersler ortak olup, 3. ve 4. yarıyılda imkânlar dâhilinde ve bölgesel ihtiyaçlara göre en az 4, en fazla 6 saatlik seçmeli ders verilmektedir.

Endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları,

Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM),

Ölçme ve kalite kontrol, Hidrolik ve pnömatik sistemler,

Malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız)

Bakım ve onarım teknikleri

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları:

Bir Makine Teknikeri her türlü talaşlı/talaşsız üretim ve teknik hizmet faaliyetinin yürütüldüğü her kamu/özel sektörde istihdam edilebilir. İmalat sektörünün yükselen bir müteharrik güç olması ve CNC tezgahlarının modern imalatta önemli bir yer işgal etmesi sebebiyle Makine Teknikeri bu alanda aranan ve en çok istihdam edilen eleman olmuştur. Bunlar iş takip, kalite kontrol, programlama, işlem planlama, ısıl işlemci, kontrol ve otomasyon ve teknik servis ve tanıtım alanlarında görev alabilirler. Yeterli bilgi ve beceri birikimi sağlayan ve kendine güvenenler kendi işini kurabilirler.

Makine teknikerinin çalışabildiği örnek işler:

● Tasarım ve Üretim şefi

● Bakım Onarım şefi

● Ar-Ge şefi

● Malzeme ve Kalite kontrol şefi

● Pazarlama ve Satış Sorumlusu

● Alım satım ve tedarik şefi

● Eğitim şefi

● Otomasyon şefi

Makine Teknikeri Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler:

Makine Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/postabaşı/işçi arasında bağlantı kurabilme özelliğine sahip olmak,

Teknik iletişimi sağlayan bir teknik personel özelliğine sahip olabilmek,

Tezgâh ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibi olmak.

MYO Makine Programına Giriş Şartları:

Endüstri Meslek/Teknik/Anadolu Liseleri Tesviye, Makine, Kalıpçılık, Metal İşleri, Döküm, Otomotiv gibi bölümlerinden mezun olan öğrenciler Meslek Yüksekokulu Makine Programına imtihansız geçiş için başvurabilirler. En son mezun olandan geriye doğru tercihler değerlendirilir ve gerekli şartları haiz olan ilgili programa yerleştirilirler.

Meslek liselerinin imtihansız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden, ya da normal liselerden mezun olanlar/olacaklar ise imtihansız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilirler. Bunun için öğrencilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına(ÖSS) girmeleri ve yeterli sayısal puanı almaları gerekir

Meslekte Kariyer:

Makine Programından mezun/mezun durumda olan öğrenciler dikey geçiş yapmak için ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek mecburiyetindedirler. Başarılı oldukları takdirde, belirlenen kontenjanlar dahilinde ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları aşağıda verilmiştir:

Döküm Öğretmenliği

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

Gemi İnşaatı Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Kalıpçılık Öğretmenliği

Makine

Makine Mühendisliği

Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Metal Öğretmenliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Öğretmenliği

Talaşlı Üretim Öğretmenliği

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

Üretim Mühendisliği

Öğrenciler mezun oldukları zaman mesleklerine tanınan her türlü haklara sahip olurlar, kamu/özel sektörde istihdam edilirler, isteyen kendi işini kurabilir.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları:

Bir makine üretim teknikeri kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak tasarım ve bilgisayar destekli çizim, talaşlı/talaşsız endüstriyel üretimde, bakım-onarım, işlem planlama, CNC tezgahlarının operasyonu ve programlanması, malzeme test ve muayenesi, ölçme ve kalite kontrol ve hidrolik ve pnömatik kontrol teknolojileri konusunda faaliyet gösteren her türlü işletmelerde istihdam edilebilir.

Zorunlu Stajlar

Öğrenciler eğitim öğretim yılı boyunca 30 gün Endüstriye Dayalı Öğretim (EDÖ) stajını özel ve kamu kurumlarının ilgili birimlerinde yapmaktadırlar.