İnşaat Teknolojisi

İNŞAAT PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Programın Tanımı

İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuarlarında teknik eleman olarak çalışan meslek grubudur.

Programın Amacı

Yapılara ilişkin mimari ve statik projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri hem el hem de paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında çizebilen, yapı malzemelerine yönelik testleri alet, ekipman ve teknik bilgi ve becerisini kullanarak yapabilen ve ilgili detaylı raporları hazırlayıp, sonuçlarını değerlendirebilen, İnşaat sahasının topografik yapısını çıkarıp, karayolu kod ve yönlerini tespit edebilecek düzeyde ölçüm aletlerini kullanabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olan, yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hak ediş düzenlemeleri, şantiye iş planlarının hazırlanması, yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılması ve diğer mühendislik teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip ahlaklı ve vatan sever teknik elemanlar yetiştirmektir.

İnşaat Teknikerlerinin Görevleri

-Baraj, yol, hava alanı, konut vb yapı inşaatlarının aplikasyon ve inşasında teknik eleman olarak,
– Kontrollük hizmeti veren firmalarda kontrol elemanı olarak,
-Kamu(Karayolları, DSİ, Bayındırlık vbz.) ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuarlarında teknik eleman olarak,
– Mühendislik ve Mimarlık firmalarında hesap ve çizim işlerinde görev alarak tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında gerekli olan teknik desteği ve usta ile mühendis arasındaki iletişimi sağlayan teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır.
Eğitim Sırasında Kullandıkları Laboratuarlar

· Bilgisayar Laboratuarı ( Word, Excel,Auto-Cad, PORBİNA)
· Topografik Ölçüm Aletleri( Nivo, Distomat, Prizma, Teodolit, Şeritmetre ve bnz.)
· Beton ve Beton Malzemeleri Test Laboratuarı (Beton presi, mikser, Ultrases, Beton tabancası, Elek, Donma-Çözülme, Loss-angles ve bnz.)
· Zemin Mekaniği Test Laboratuarı ( CBR, Permeabilite, Likit-Limit, Kesme kutusu, Odometre, Proktor ve bnz)
· Hidrolik ve Hidroliji ( Hidrolik set, Hidroloji tankı, Açık Kanallar ve bnz)
· Statik Laboratuarı ( Basit Kiriş, Kafes kiriş, Asma Köprü, Kemer Sistemler, Sürekli Kiriş sistemi ve bnz)

Mesleğin Eğitimi

a) Programa Giriş Şartları

2009’dan önce bu programa Meslek liselerinin Yapı ve Yapı Mimarisi bölümlerinden doğrudan geçiş yapılmaktaydı. Fakat ÖSYM tarafından yapılan son düzenlemeyle 2009-2010 eğitim yılından itibaren programa sadece ÖSS sınavından belli bir puanı alan öğrenciler kayıt yaptırabilecekler.

b) Eğitim Süresi ve Derslerin Genel İçeriği

Eğitim Süresi : İki yıl, dört yarıyıl

Programdaki Derslerin Genel İçeriği

· Malzeme ve Yapı Malzemelerinin Özelliklerini belirleme
· Yapı Mimarisi ve Detay Çizim Teknikleri
· Bilgisayarla Mimari ve Detay Çizimleri
· Beton Karışım Hesapları, Beton ve Beton Malzemelerinin Özelliklerini belirleme
· Zeminin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerini Belirleme
· Yapıların Maliyete Analizleri
· Büro ve Şantiye Organizasyonları
· Yapıların İhale Yöntemleri
· Bilgisayarla Yapıların Statik Hesaplarının Yapılması
· Yapıların Sistem ve Yük Analizleri
· Deprem Yönetmeliğ
i
· Su Getirme ve Dağıtımı
· Hidrolik ve Hidroloji
· Çelik Yapı Yapım Kuralları ve Detay Çizimleri
· Yapı Teknolojisi

c) Eğitim Süresince Elde Edinilebilinecek Kazanımlar

· Aktif olarak Auto-Cad ve diğer mimari paket programları kullanabilme becerisi
· Mimari ve Statik projeleri ile bunların detaylarını çizme yeteneği
· Beton ve malzemelerinin özelliklerini belirleme yeteneği
· Yapılan inşaatların kontrolü
· Paket program kullanarak yapıların statik ve betonarme hesaplarını yapma
· Yapıların hasar durumlarını belirleme
· Yapıların maliyetlerini çıkarma
· Bilgisayar kullanımı
· Genel kültür seviyesini artırma

d) Mezun Olanların Aldıkları Diploma ve Unvan

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara “ Ön Lisans” diploması ile İnşaat Teknikerliği Unvanını almaktalar

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

· Paket program veya Auto-CAD programını aktif olarak kullanabilme
· Mimari ve Statik Proje ve detaylarını çizebilme
· İyi bir malzeme bilgisi
· İyi bir beton teknolojisi bilgisine sahip olma
· Yapı malzemeleri üzerinde gerekli testleri yapma ve raporlama becerisine sahip olma
· Kontrollük bilgileri
· İyi bir iletişime sahip olma
· Planlama ve uygulama becerisine sahip olma
· Gelişen teknolojiye adaptasyon

Mezun Olanların Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkânları

Çalışma Alanları

· DSİ, Karayolları, Bayındırlık Bakanlığı, Belediye gibi kamu kurumları
· İnşaat şirketlerinin büro ve şantiyeleri
· Yapı denetim firmaları
· Kontrollük firmaları
· Deprem Araştırma Merkezleri
· Yapı Malzemeleri Test Laboratuarları

İşbulma İmkânları

Ön lisans mezunu olarak KPPS sınavı ile kamu kurumlarında tekniker olarak, özel mimarlık ve inşaat bürolarında, şantiyelerde, kontrollük bürolarında teknik eleman olarak iş bulma imkânlarına sahiptirler.

Mezuniyetten sonra dikey geçiş sınavında başarılı oldukları zaman 4 yıllık inşaat ve mimarlık fakültelerine geçiş hakkı kazanmaktadırlar.

Çalışma Ortamı ve Şartları

İnşaat teknikerleri büro ve şantiye ortamlarında çalışmaktalar. Çalışma saatleri iş yoğunluğuna göre değişmektedir. Kış aylarında genelde büroda çalışırlar.

Meslekte İlerleme Durumu

· Dikeye geçiş sınavı ile İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültelerine geçiş hakları bulunmakta
İş deneyimine bağlı olarak Mütahitlik ve Taşorenlik yapma imkanına sahipler.