Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Programın tanımı ve amacı

Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır. En az bunun kadar önemli olan bir başka husus ise, çeşitli alanlarda alınacak tedbirler ve verimli enerji kullanımlarıyla her yıl milyar dolarlarla ifade edilebilecek tasarruflar yapılabileceğinin ve birincil enerji kaynakları açısından büyük bir dış bağımlılığı bulunan Türkiye’de arz güvenliğine önemli bir katkı sağlanabileceğinin bilinmiyor oluşudur. Enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olduğu, yaşam standartlarının yükseltilmesinde hayati bir rol oynadığı bilinmektedir. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir diğer husustur.

Ülkemizde, kamu ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programdan mezun olanların istihdam olanakları

Programdan mezun olacak öğrencilerin ilk etapta konuyla ilgili çalışan EİE İdaresi bünyesinde istihdam imkânı bulabilirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkânı olacağı öngörülmektedir. Bu konuyla ilgili açılmış program bulunmadığından gelişmeler sonucunda konuya zemin oluşturacağı düşünülmektedir.

Programdan yatay ve dikey geçiş yapılabilecek önlisans ve lisans programları

2547 Sayılı Yükseköğrenim kanunun 7.nci maddesinin (e ) bendi ile 4702 sayılı Kanunla 45. maddesine eklenen ( e) bendi gereği programı başarı ile tamamlayan öğrenciler branş karşılığı olan Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüne Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile devam edebilmektedirler.

Programın uygulama ve staj olanakları

Uygulamalı derslerin uygulamaları okulumuzdaki mevcut atölye ve laboratuarları ile hazırlanacak olan Alternatif Enerji Kaynakları Laboratuarında yapılacaktır. Stajlar ise konuyla ilgili devlet kurumları ve özel işletmelerde yapılacaktır. Stajlar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Uygulama ve Staj Yönergesi çerçevesinde yapılacaktır.