Elektrik

ELEKTRİK PROGRAMI

PROGRAMIN TANITIMI VE AMACI

Bilim ve teknolojinin endüstriyel üretime dönüşümünde vazgeçilmez unsur vasıflı ara elemanlardır. Elektrik normal öğretim programımız endüstriyel üretim yapan sektörel kuruluşlarla yakın işbirliği içinde ve endüstrinin gelecekteki hedeflerini de gözeterek çağdaş koşullarda çalışabilecek nitelikte vasıflı ara eleman olarak Elektrik teknikerleri yetiştirmek amacı ile kurulacaktır.

Teknolojide gelişme; iyi bir mesleki eğitim görmüş elemanların çalışmaları ve Türk ekonomisine yapacakları katkılar ile artacaktır. Bunu sağlayacak unsurlardan en önemlisi eğitimdir. Bu amaçla hazırlanan programda teknolojiye uygun dersler seçilmiş ve bu derslerin içerikleri belirlenmiştir. Program hazırlanması sırasında her konunun öğrenim hedefi belirlenmiş, dersler arasında paralellik sağlanmış ve konular basitten zora doğru sıralanmıştır.

Programın hangi bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütüleceği?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Elektrik Normal Öğretim Programı olarak yürütülecektir.

Kuruluşu 1976 yılında kadar uzanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1991 yılından beri eğitim öğretim veren ve YÖK/Dünya Bankası Meslek Yüksekokulları Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamındaki pilot Meslek Yüksekokullarımızdan birisidir. Elektrik Programı mevcut elektrik makinaları, elektrik tesisatı laboratuarı ve ölçme laboratuarlarıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeterince el becerisine sahip elektrik teknikerleri yetiştirecek alt yapıya sahiptir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, başta eğitim öğretim kalitesi olmak üzere; nitelikli öğretim elemanları ve öğretim üyesi sayısı itibariyle ülkemizin en önde gelen önemli Meslek Yüksekokullarından birisi konumundadır.