Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

PROGRAMIN TANIMI

Örgütün belirlenen amaç ve hedefleerini gerçekleştirmek için elinde bulunan kaynakların (insan kaynakları, parasal ve maddi kaynaklar) koordinasyonuna yardımcı olan sosyal bir iştir.

PROGRAMIN AMACI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır.

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ELAMANLARININ GÖREVLERİ
• Büronun en verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında tespit etmek, mal ve malzemelerin sağlanması için gerekenleri yapmak,
• Yöneticiye daha önce planlanan işleri hatırlatmak,
• Büro yönetimi bir takım işi olduğundan takım üyelerinin işlerini paylaştırmak,
• Bilgi akışını sağlamak,
• Gelen-giden haber ve bilgileri kaydetmek,
• Randevuları ayarlamak, misafirleri karşılayıp uğurlamak,
• Rapor, davetiye, tablo, mektup vb. dokümanları yazmak, çoğaltmak, dağıtmak, dosyalamak,
• Telefon, faks ve mail ile gelen bilgileri yöneticiye bildirmek ve bunlarla ilgili gerekli önlemleri almak,
• İstenilen bilgi ve belgeleri dosyalardan bulmak, işi biten belgeleri yerlerine koymak,
• Toplantı ve özel günlerde gündemi hazırlamak, ilgililere ilgili bilgileri göndermek,
• Büroya ait araç-gereçlerin bakım ve onarımını yaptırmak ve bu araç- gereçlerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

PROGRAMDAKİ DERSLERİN GENEL İÇERİĞİ
• Genel ekonomi bilgileri,
• Genel işletmecilik bilgileri ve büro, personel ve kamu yönetimi,
• Örgüt yapısı, organizasyon oluşturma ve geliştirme,
• Genel muhasebe, ticari belgeler ve pazarlama bilgileri ve teknikleri,
• Temel hukuk ve iş hukuku,
• Davranış bilimi, iletişim ve halkla ilişkiler,
• Sekreterlik davranışları,
• Sekreterlik beceri uygulamaları,
• Yazışma ve raporlama teknikleri,
• Dosyalama ve arşivleme teknikleri,
• Bürokrasi protokol kuralları,
• Bilgisayar ve diğer büro makineleri kullanımı,
• Büro donanımı ve estetiğidir.

EĞİTİM SÜRESİNCE ELDE EDİNİLEBİLECEK KAZANIMLAR
• Büro Yönetimi ve Sekreterlik ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme.
• Microsoft Ofis programları kullanma becerisi.
• Yabancı dil öğrenme.
• İyi iletişim becerileri kazanma.
• Genel kültür seviyesini artırma.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
• Çok iyi bir sözel yeteneğe, görsel ve işitsel belleğe sahip olmak,
• Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilmek,
• Kendine güvenen, güvenilir, işini ve iş yerini seven biri olmak,
• İnsanları tanımak, etkilemek ve sır saklayabilmek,
• Görev ve yetkilerini adaletli bir şekilde dağıtmak,
• Sorumluluk sahibi olmak,
• Başarıyı ödüllendirmek, başarısızlığı incelemek ve hatalardan ders çıkarmak,
• Yazışma ve raporlama sistemlerini bilmek ve hızlı not alabilmek,
• Güler yüzlü ve temsil yeteneğine sahip olmaktır.

MEZUN OLANLARIN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
“Büro Yönetimi ve Sekreterlik” mezunu olanların iş alanı çok geniş olup, bütün kamu ve özel kurumlarda iş bulma imkânı mevcuttur. Çünkü hemen hemen bütün kurumlarda sekreterlik işleri