Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Programın Tanımı

Hava alanları, hava yolu ve handling işletmelerinde uçağın ulusal ve uluslararası emniyet standartları çerçevesinde operasyonel işletimini uygun değer ve zaman kısıtları içerisinde gerçekleştirebilecek, gerekli havacılık ve işletme bilgisiyle donanmış nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

Programın Öğretim Dili

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin program ana öğretim dili Türkçe’dir.

Programın Öğrenci Kaynakları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile seçilmektedir.

Programdan mezun olacakların istihdam olanakları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı mezunları; havacılık alanında faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde hava yolları, havaalanları ve diğer havacılık işletmelerinde çalışabilmektedir. Programın içerdiği operasyonel eğitimler sayesinde, kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vererek rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden meslek elemanı olarak kendi alanlarının dışına da çıkabilecek ve havacılık sektörü dışındaki diğer şirketlerde de çalışabilme avantajına sahip olacaklardır.

Programdaki Derslerin Genel İçeriği

Mesleğin gereği olan Hava taşımacılığı, Havacılık Yönetimi, Uçuş Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Yönetim ve Organizasyon, Lojistik Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Havayolu Pazarlaması gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve Yer Hizmetleri Yönetimi, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi dersler Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında yer almaktadır. Programımızda belirli dönemlerde toplam 20 iş günü, 8 AKTS “Meslek Stajı” uygulaması bulunmaktadır. Mezun olabilmek için her dönemde 30 AKTS kredisi olmak üzere toplam 120 krediyi başarı ile tamamlamak gerekmektedir.

Eğitim süresince elde edinilebilecek kazanımlar

• Hava taşımacılığı ve işletmecilik ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olma
• Havacılık alanı ile ilgili temel kavram ve ilkeler konusunda en az bir yabancı dilde ileri düzeyde bilgiye sahip olma
• Havacılık alanı ile ilgili edindiği teorik ve uygulama bilgilerini sivil havacılık kuruluşlarında, havayolu taşımacılığı işletmelerinde ve yer hizmeti işletmelerinde kullanabilme
• Havacılık alanıyla ilgili mevcut verileri yorumlayabilmek, değerlendirmek, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunabilme
• Havacılık alanındaki çalışmalarda; sorunların çözümünde, projelerin yürütülmesinde ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinliklerin planlanması ve yönetiminde liderlik yapabilme
• Hava taşımacılığı veya havaalanı hizmetleri alanlarında ihtiyaç duyabileceği bilgi, beceri ve yeterlikleri değerlendirerek öğrenme gereksinimlerini belirleme
• Sivil hava ulaştırma hizmetleri açısından ulusal ve uluslararası yenilik ve gelişmeleri takip edebilmek için öğrenmenin sürekliliğine inanma ve yaşamboyu öğrenme konusunda olumlu bir tutum geliştirme
• Disiplinler arası bir bilim dalı olan havacılık alanında etkili bir ekonomik analiz ve fizibilite neticesinde projeler üretme ve bu projeleri yönetebilme
• Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma

Mezun Olanların Aldıkları Diploma

Eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere “Ön Lisans” diploması verilecektir.

Bölge/İl İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi

Sivil Havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ve yapılan düzenlemeler, giderek daha çok sayıda havayolu şirketinin sivil havacılık sektörüne katılmasını teşvik etmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak havayolu ile yolcu taşımacılığı; yurt içi, uluslararası uçuşlar ve uçuş noktaları hızla artmaktadır.

Sektördeki firmalara yönelik olarak ihtiyaç duyulan yetişmiş personel talebini karşılamak için Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı açılmıştır ve bu ihtiyaca uygun havacılık sisteminin yapısını ve diğer sektörler ile ilişkilerini analiz edebilen, havacılık sektörü ile ilgili ulusal/uluslararası düzenlemelere ve uygulamalara hâkim, yönetici pozisyonunun gerektirdiği yönetim/işletme bilgisinin yanı sıra havacılık altyapısı ile tam donanımlı, liderlik, yaratıcılık, iletişim, grup çalışması ve problem çözme becerileri gelişmiş, ilgili sektör kuruluşları ile öğrenimi esnasında sürekli etkileşim halinde bulunarak, iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip, bilgi teknolojilerini en iyi düzeyde kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen elemanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programdan Yatay Ve Dikey Geçiş Yapılabilecek Önlisans Ve Lisans Programları

2547 Sayılı Yükseköğrenim kanunun 7.nci maddesinin (e) bendi ile 4702 sayılı Kanunla 45. maddesine eklenen (e) bendi gereği programı başarı ile tamamlayan öğrenciler branş karşılığı olan bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda isimleri belirtilen Lisans Bölümlerine devam edebilmektedirler.
• Havacılık Yönetimi
• Havacılık İşletmeciliği
• Lojistik Yönetimi
• Seyahat İşletmeciliği
• Ulaştırma ve Lojistik

Programın İhtiyaç Duyduğu Atölye Laboratuar, Makine ve Teçhizat Temini

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı için ihtiyaç duyulan atölye ve laboratuar temini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi M.Y.O ve Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından karşılanacaktır.