Staj İşlemleri

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

2019-2020 Akademik yılı Bahar döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Sigorta işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve öğrencilerimizin staja başlaya bilmeleri için;

Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanan aşağıda belirtilen belgelerinizi bilgisayar ortamında doldurarak TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj bürosuna teslim edilecektir.

Yapılacak işlemleriniz sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:

1. Staj Müracaat Formu doldurulup işyerine onaylattırıldıktan sonra Program Koordinatörüne imzalattırılacak,

2. Form 7’ye Fotoğraf yapıştırarak, Müdür Yardımcılarına imza ve Okul Sekreterliğine Mühürlettiriniz,

3. Zorunlu Staj Formunu ilgili yerlere gerekli bilgileri doldurduktan sonra 3 adet çıktı alarak fotoğraf yapıştırıp gerekli imzaları tamamlayınız,

4. Stajyer Öğrenci Özgeçmiş belgenizi doldurarak

 

Tüm evraklarınızla birlikte imza ve mühür işlemlerinden sonra TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj bürosuna teslim edilecektir.

 

AÇIKLAMALAR:

Öğrenciler; stajlarını staj takviminde belirtilen tarihler arasında yapacaklardır. Staj takvimi dışında staj yapılmayacaktır. Yaz okulu ile birlikte stajın yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

 

BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANACAK VE TESLİM EDİLECEK BELGELERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

STAJ FORMLARIÖRNEK STAJ FORMLARI
1.STAJ MÜRACAAT FORMU
2.ZORUNLU STAJ FORMU
3.FORM 7
4.STAJYER ÖĞRENCİ ÖZGEÇMİŞ BELGESİ
5.STAJ DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU
6.GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEYAN VE TAAHHUTNAME
1.STAJ MÜRACAAT FORMU
2.ZORUNLU STAJ FORMU
3.FORM 7
4.STAJYER ÖĞRENCİ ÖZGEÇMİŞ BELGESİ
5.STAJ DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU