Acil Durum Eylem Planı

 

T.C.
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
ACİL DURUM EYLEM PLANI

AMAÇ:
Yapılan tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, acil durum yönetiminin hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak için gerekli çalışma planının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

KAPSAM:
Bu acil plan ve talimatları Meslek Yüksekokulu Hizmet Binası içerisinde bulunan her bir kişinin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve çevresel kaynakların korunması durumunu kapsar.

ACİL DURUM TANIMLARI VE ETKİLERİ:
Yönetimin acil müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli kaynakların olaya dâhil edilmesini gerektiren durumlar aşağıda sıralanmıştır.

  1. Yangın
  2. Patlama
  3. Sabotaj ve terör eylemleri
  4. Deprem
  5. Sel ve su baskınları
  6. Zehirli veya korozif kimyasalların dağılması

Meydana gelebilecek bu acil durumlar; ciddi yaralanma ve ölümlere, ciddi çevresel hasarlara neden olabilir.

ACİL DURUM UYARISININ (ALARMININ) VERİLMESİ:
Herhangi bir acil duruma maruz kalan ve/veya gören herhangi biri; ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefon veya telsizle, yoksa hızlı bir şekilde birim yetkilisine (Meslek Yüksekokulu Sekreteri ya da yerine görevlendirdiği bir yetkili) haber verecektir. Haberi alan birim yetkilisi de acil durum ekiplerine durumu bildirecektir.

ACİL TOPLANMA BÖLGESİ: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yerleşkesi Meslek Yüksekokulu Hizmet Binası Kuzey–Doğu cephesi.

 

Acil Durum Eylem Planını indirmek için tıklayınız.