Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslar arası standartlarda mesleki- teknik ve iktisadi-idari eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve çağdaş niteliklere sahip çözümleyici, yönetici ile işgören arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli ara eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır

Vizyonumuz

Çağdaş mesleki teknik, iktisadi ve idari eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslar arası platformda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar ve meslek uzmanları yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı ve sanayi ile sürekli işbirliği içersinde, mensubu olmaktan gurur duyulan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.