Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programını tercih eden ve kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda belirtilen Bk. 49 (https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kontkilavuz_18072019.pdf) maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
Ayrıca, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adayların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylanmış sağlık kuruluşlarının (http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/Liste1.pdf) herhangi birinden sağlık durumunun uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir. Alınacak raporda boy ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin de olması gereklidir.
Sorularınız için: 0 446 226 66 00 – ( 02 / 03 / 04 ) 43271/43261/43274/43256