Akademik Personel

Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Melike Nazlı BEYİTOĞLU (Bölüm Başkan V.)
Anabilim Dalı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Telefon (0446) 226 66 03 – 43271
E-Posta mbeyitoglu@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Filiz KULPU (Program Koordinatörü)
Anabilim Dalı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Telefon (0446) 226 66 03 – 43278
E-Posta fkulpu@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Betül ŞENBAK TERZİ
Anabilim Dalı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Telefon (0446) 226 66 03 – 43261
E-Posta bterzi@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş