Akademik Personel

 

Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Mesut Çağrı YILMAZ (Bölüm Başkan V.)
Anabilim Dalı İç Mekan Tasarımı
Telefon (0446) 226 66 03 – 43350
E-Posta mcyilmaz@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Öznur SİLAHŞÖR (Program Koordinatörü)
Anabilim Dalı Moda Tasarımı
Telefon (0446) 226 66 03 – 43348
E-Posta osilahsor@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Dr. Öğretim Üyesi Agah Oktay ÖZDEMİR
Anabilim Dalı Moda Tasarımı
Telefon (0446) 226 66 03 – 43351
E-Posta aoozdemir@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Adalet Ana DURU
Anabilim Dalı Moda Tasarımı
Telefon (0446) 226 66 03 – 43345
E-Posta aduru@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Neslihan İLTER
Anabilim Dalı Moda Tasarımı
Telefon (0446) 226 66 03 – 43280
E-Posta nilter@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Betül ELİBOL
Anabilim Dalı Moda Tasarımı
Telefon (0446) 226 66 03 – 43276
E-Posta betul.elibol@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Tevfik Fikret ALYANAK
Anabilim Dalı Moda Tasarımı
Telefon (0446) 226 66 03
E-Posta tfalyanak@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş