Akademik Personel

 

Unvanı Adı Soyadı Dr. Öğretim Üyesi Özlem AKAR (Bölüm Başkanı)
Anabilim Dalı Harita Ve Kadastro
Telefon (0446) 226 66 03 – 43323
E-Posta oakar@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Halil ÇAKIRBAY (Program Koordinatörü)
Anabilim Dalı Harita Ve Kadastro
Telefon (0446) 226 66 03 – 43322
E-Posta hcakirbay@hotmail.com
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Dr. Öğretim Üyesi Alper AKAR
Anabilim Dalı Harita Ve Kadastro
Telefon (0446) 226 66 03 – 43310
E-Posta alperakar@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş