Akademik Personel

 

Unvanı Adı Soyadı Dr. Öğretim Üyesi Şakir AYBAR (Bölüm Başkanı)
Anabilim Dalı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Telefon (0446) 226 66 03 – 43249
E-Posta sakiraybar@hotmail.com
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Erdal AYDIN (Program Koordinatörü)
Anabilim Dalı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Telefon (0446) 226 66 03 – 43303
E-Posta eaydin@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Erhan HANCIĞAZ
Anabilim Dalı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Telefon (0446) 226 66 03 – 43293
E-Posta ehancigaz@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Unvanı Adı Soyadı Öğr. Gör. Fatih CEYLAN
Anabilim Dalı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Telefon (0446) 226 66 03 – 43306
E-Posta fceylan@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş