Müdür Dr. Öğretim Üyesi Tevhit KAHRAMAN
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Rahmi ÖZDEN
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Oğuz Han AYKUT
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başkan V. Öğr. Gör. İsmail AKGÜL
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şakir AYBAR
El Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KAYALAR
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Başkan V. Öğr. Gör. Haluk AYHAN
İnşaat Teknolojisi Bölümü Başkan V. Öğr. Gör. Numan DEMİR
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Başkan V. Öğr. Gör. Yusuf KIRTILOĞLU
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Başkanı V. Öğr. Gör. Adnan DEMİRCİ
Muhasebe ve Vergi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tevhit KAHRAMAN
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Enver SÜMER
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kaya AĞIN
Tasarım Bölümü Başkan V. Öğr. Gör. Mesut Çağrı YILMAZ
Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanı Doç. Murat GÜLNAHAR
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem AKAR
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Başkan V. Öğr. Gör. Melike Nazlı BEYİTOĞLU
Yüksekokul Sekreteri (Raportör) Yılmaz BOZLAK