Ünvan Dr. Öğretim Üyesi
Adı Soyadı Tevhit KAHRAMAN
Görevi Müdür
Ünvan Öğr. Gör.
Adı Soyadı Rahmi ÖZDEN
Görevi Müdür Yardımcısı
Ünvan Öğr. Gör.
Adı Soyadı Oğuz Han AYKUT
Görevi Müdür Yardımcısı
Ünvan Prof.
Adı Soyadı Ahmet TANDIROĞLU
Görevi Üye
Ünvan Dr. Öğretim Üyesi
Adı Soyadı Enver SÜMER
Görevi Üye
Ünvan Dr. Öğretim Üyesi
Adı Soyadı Şakir AYBAR
Görevi Üye
Ünvan Yüksekokul Sekreteri
Adı Soyadı Yılmaz BOZLAK
Görevi Raportör